JNV KUSHINAGAR 
1 TEJ SAGAR PRINCIPAL 9410567825 tejsagar90@gmail.com
2 SUDHIR CHAND RAI VICE PRINCIPAL 7651817445  
3 BRAJESH SINGH PGT (Hindi) 7754935516 jnvbrajesh@gmail.com
4 VACANT PGT (English)    
5 CHANDRA BHUSHAN THAKUR PGT (Maths) 9450880721 cbthakur020361@gmail.com
6 VIJAY PRAKASH PGT (Chem.) 9415675159 vpbiochemistry@gmail.com
7 GOPAL MISHRA PGT (Phy.) 7905503757 gopalmishrajnvk@gmail.com
8 PRAKHAR DWIVEDI PGT (Bio.) 9453160278 prakhar20388@gmail.com
9 SHYAM NARAYAN MISHRA PGT (Geog.) 9452902566 snmishra.fzdl972@gmail.com
10 RAM MANOHAR MISHRA TGT (Hindi) 8005207554 rammanoharl970@gmail.com
11 SUMAN SINGH TGT (Hindi) 7376841301 sumansingh28sept@gmail.com
12 O.P. DUBEY TGT (English) 9452148982 jnvomrag@gmail.com
13 NIPUBALA MISHRA TGT (English) 9838594131 nipubalamishra@gmail.com
14 AUDHESH KUMAR GUPTA TGT (Maths) 9795388303 audheshgupta@gmail.com
15 VISHVA DEEPAK TGT (Maths) 7651966784 deepakdhardwivedi@gmail.com
16 SHIKHA MISHRA TGT (Science) 7651879603 mishrashikha555@gmail.com
17 MARKANDEY SINGH TGT(So.Sc.) 9430051377 | markandeys.200@gmail.com
18 Y. DAVID SINGH IIIrd Lang.Tr. 8873287702 davidyumn@gmail.com
19 N. NOLINI DEVI IIIrd Lang.Tr. 8172800153 nameirakpamnolinidevi@gmail.com
20 GOVIND KUMAR SHARMA Music Teacher 9009820064 gk.sharmal974@yahoo.com
21 RAKESH KUMAR GUPTA Art Teacher 8604304601 rakeshg666@gmail.com
22 JAYA SHANDER MALL PET 9415841401 jayadeepali@gmail.com
23 VACANT PET    
24 RAM SUNDAR PRASAD Librarian 8803507009 ramsunder83@gmail.com
25 VACANT OS    
26 INDU KUMARI Staff Nurse 9431812093 indukumarijnvs@gmail.com
27 S.N. AGNIHOTRI Catt. Asstt. 8400039844 sagknj25@gmail.com
28 VACANT UDC    
29 ARVIND TIWARI LDC 9369598912 jarvind.jnv16@gmail.com
30 VACANT LDC    
31 SHIVAM YADAV Store Keeper 7503921200 shivamyadav1504@gmail.com
32 JAWAHAR PRASAD VARMA Driver 9839726556 jnvkjp@gmail.com
33 VACANT Cook    
34 VIVEK KUMAR TRIPATHI ECP 9935206734 jnvvivektiwari@gmail.com
35 MANIK CHAND Lab Attendent 9838516707 manikchandra242@gmail.com
36 KAMESHWAR NATH MISHRA Chowkidar 9648519313 kameshwarnathoI02@gmail.com
37 SUBASHCHAND TRIPATHI Chowkidar 9721771693 subashji0000@gmail.com
38 PRABHUNATH PRASAD CCS 7379366182 prabhunathprasad345@gmail.com
39 JHALLU CCS 7408229082 jnvjhallu@gmail.com
40 RAVISH CHAND Mess Helper 9648304561 jnvkravishchand@gmail.com
41 HARI YADAV Mess Helper 6391657962 jnvkhari@gmail.com